OE Industry

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2017/CS / 28 kwietnia 2017

 

W ramach projektu projektu „Innowacyjna generacja ultralekkich modułów chłodzących o zminimalizowanym poziomie emisji hałasu, zapotrzebowania na energię elektryczną, poprzez zaimplementowany nowy system bierzącego monitorowania parametrów pracy, przeznaczony do nowych pojazdów z napędem elektrycznym w tym zasilanych ogniwami wodorowymi”, który docelowo ma być współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Napisz do nas!
Zadzwoń +48 12 442 00 05