Co to jest zgodność elektromagnetyczna w systemach oświetlenia dla automotive?

Kompatybilność elektromagnetyczna jest bardzo ważna podczas pracy systemów oświetlenia w pojazdach. Aby zapewnić, że urządzenia elektryczne nie zakłócają wzajemnie swoich funkcji, muszą one spełniać określone wartości graniczne w zakresie emisji zakłóceń.

Niezawodne oświetlenie w pojazdach jest konieczne. W przypadku stosowania systemów oświetlenia bez odpowiednich norm zgodności elektromagnetycznych ryzyko awarii lamp jest bardzo duże. Zatem aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo konieczne jest stosowanie systemów oświetlenia, które posiadają odpowiednią homologację.

Kompatybilność elektromagnetyczna w skrócie:

- Kompatybilność elektromagnetyczna obejmuje czynniki emisji zakłóceń i określa poziom odporności na nie. Tylko systemy oświetlenia, które są zgodne z wartościami granicznymi i otrzymują co najmniej 3 klasę, są całkowicie niezawodne i bezpieczne,

- Możliwe źródła zakłóceń elektromagnetycznych to sygnały WLAN, fale radiowe z telefonów komórkowych, urządzenia nawigacyjne, telematyka i radary,

- Nowoczesne systemy oświetleniowe są bezpieczne i niezawodne, gdy posiadają poziom zgodności elektromagnetycznej na poziomie klasy 3, 4 lub 5.

Co może spowodować awarię systemów oświetlenia? 

Awarię w systemie oświetlenia mogą spowodować zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z elektroniki pojazdu. Wybór niezawodnych systemów oświetlenia jest szczególnie ważny w przypadku pojazdów, które przewożą towary niebezpieczne, w pojazdach ratowniczych, maszynach budowlanych, pojazdach rolniczych czy wojskowych. W przeciwnym razie awaria systemów oświetlenia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze i podczas pracy w terenie.

Kompatybilność elektromagnetyczna - regulacje prawne

Prawo UE określa normę dotyczącą urządzeń elektronicznych, która reguluje kompatybilność elektromagnetyczną sprzętu używanego na drogach publicznych. Systemy oświetlenia muszą być zgodne z odpowiednimi wymaganiami ochrony i specyfikacjami dotyczącymi emisji zakłóceń, które zostały określone w normach: CISPR 25, ISO 7637, ISO 11452.

Certyfikacja ECE R10 informuje o kompatybilności elektromagnetycznej i sprawdza, czy emisje i odbiór zakłóceń urządzeń mieści się w wartościach granicznych. Cała elektronika pojazdu powinna zatem posiadać homologację ECE R10.

Klasyfikacje kompatybilności elektromagnetycznej w systemach oświetlenia

Klasyfikacja norm dotyczących emisji zakłóceń elektromagnetycznych dzieli się na poziomy od 1 (najgorsza) do 5 (najlepsza).  

Produkty klasy 5 spełniają najwyższe wymagania i mogą być instalowane na przykład bezpośrednio obok innych urządzeń elektronicznych. Urządzenia z klasyfikacją 3 również spełniają normy prawne i zapewniają odpowiednią ochronę przed zakłóceniami. Ich emisja zakłóceń jest tak niska, że nie ma to negatywnego wpływu na inne urządzenia zamontowane w pojeździe.

Nowoczesne systemy oświetleniowe charakteryzują się szczególnie wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne. Należą co najmniej do klasy 3, a wiele produktów nawet do klasy 5.

Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej podane są w homologacjach produktu, a także w specyfikacjach technicznych.