OE Industry

NCBIR

Tytuł projektu: „Innowacyjna generacja ultralekkich modułów chłodzących o zminimalizowanym poziomie emisji hałasu, zapotrzebowania na energię elektryczną, poprzez zaimplementowany nowy system bieżącego monitorowania parametrów pracy, przeznaczony do nowych pojazdów z napędem elektrycznym w tym zasilanych ogniwami wodorowymi”

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0147/17-00

Całkowita wartość projektu: 2 441 551,77 zł

Kwota dofinansowania NCBR: 1 838 432,65 zł

Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych niezbędnych do opracowania nowych rozwiązań technicznych w budowie wymienników ciepła przeznaczonych do chłodzenia układów napędowych pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2021 r.
 

UE

Napisz do nas!
Zadzwoń +48 12 442 00 05