Kwota dofinansowania NCBR:
1 838 432,65 zł

 

Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych niezbędnych do opracowania nowych rozwiązań technicznych w budowie wymienników ciepła przeznaczonych do chłodzenia układów napędowych pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
 01.01.2018 r.

 

Data zakończenia realizacji projektu:
 31.03.2021 r.