OE Industry

NCBIR

Tytuł projektu: „Innowacyjna generacja ultralekkich modułów chłodzących o zminimalizowanym poziomie emisji hałasu, zapotrzebowania na energię elektryczną, poprzez zaimplementowany nowy system bieżącego monitorowania parametrów pracy, przeznaczony do nowych pojazdów z napędem elektrycznym w tym zasilanych ogniwami wodorowymi”

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0147/17-00

Całkowita wartość projektu: 2 441 551,77 zł

Kwota dofinansowania NCBR: 1 838 432,65 zł

Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych niezbędnych do opracowania nowych rozwiązań technicznych w budowie wymienników ciepła przeznaczonych do chłodzenia układów napędowych pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Okres realizacji: sierpień 2017 – lipiec 2020
 

UE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/04/2017/CS

Dotyczy wyboru Wykonawcy/-ów Usługi badawczej dotyczącej nowej generacji modułów chłodzących o zminimalizowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Zobacz więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2017/CS

Dotyczy wyboru Eksperta ds. tworzenia oprogramowania sterowników PLC na bazie magistrali cyfrowych CAN.

Zobacz więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2017/CS

Dotyczy wyboru Eksperta ds. CAE oraz technik analiz komputerowych CFD (Computational Fluid Dynamics).

Zobacz więcej
Napisz do nas!
Zadzwoń +48 12 442 00 05