Kluczowe definicje w określeniu standardu jakości lamp LED

Już na etapie rozwoju przeprowadzane są testy, które następnie kontynuowane są podczas produkcji lamp LED. Procedury testowe obejmują sprawdzenie odporności na rozbryzgi wody i słoną wodę, kurz, a także mycie strumieniem pod wysokim ciśnieniem. Dużą wagę przywiązuje się również do testów termicznych, które oceniają odporność na ciepło i zimno. Szeroko zakrojone symulacje fizyczne, takie jak testy upadku i wibracji, a także testy siłowe, zapewniają gwarancję działania każdej lampy LED w najbardziej wymagających warunkach pracy.
 

Testy na ciepło, wilgotność i zimno

Lampy LED często są narażone na silne wahania temperatury i zmieniający się poziom wilgotności. Aby zagwarantować, że sprostają takim wyzwaniom, przeprowadzane są symulacje na działanie w ekstremalnych warunkach pracy. Podczas testów cykli temperaturowych lampy LED poddawane są wahaniom temperatury od -40 °C do +100 °C w komorach klimatycznych o objętości od 600 do 1000 litrów.

Ponadto przeprowadzane są testy kondensacji i odladzania do max. 95% wilgotności powietrza i do 80°C. W tak zwanej „szafie szokowej” temperatura zmienia się w ciągu kilku sekund (odstępy maks. 6 sekund) od -40 °C do +100 °C. Czas trwania testów ciepła i zimna trwa do 48 godzin.

Testy rozpryskowe

Rozpryski spowodowane przez jadące pojazdy stanowią jeden z najczęstszych problemów przy użytkowaniu lamp LED na drogach. Dlatego bardzo ważne jest, aby w procesie produkcji przeprowadzone zostały symulacje w specjalnych kabinach rozpryskowych. Kabiny te wyposażone są w urządzenia imitujące deszcz, rozbryzg wody, bicze wodne i mgłę wodną.

Podczas testów obiegu wody i testów wody rozpylonej, lampy LED poddawane  są, również działaniu ciśnienia do 5 barów, a w teście strumieniem wody – ciśnieniu do 10 bar, tak aby sprawdzić ich szczelność.

Testy przy użyciu myjki wysokociśnieniowej

Podczas mycia pojazdu strumieniem wysokociśnieniowym lampy LED narażone są na mikrouszkodzenia, które mogą prowadzić do powstawania nieszczelności i pary wodnej na szkle reflektora. Aby zminimalizować szanse powstawania takich uszkodzeń, lampy LED poddawane są testom przy użyciu ekstremalnego ciśnienia, które może osiągać nawet 120 barów (dla porównania: w normalnym gospodarstwie domowym ciśnienie wody zwykle wynosi od 0,5 do 5 barów).

Dzięki tym testom można wiarygodnie przeprowadzić symulację mycia lampy LED przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.
 

Testy na wibracje drgania

Podczas jazdy po nierównych drogach pojazdy narażone są na działanie wibracji i wstrząsów. Prowadzi to do szybszego zużycia lub możliwego uszkodzenia diod LED. Test szerokopasmowych drgań losowych służy do sprawdzania wytrzymałości mechanicznej lampy LED w osi pionowej i poziomej. Zakres częstotliwości drgań podczas testów rozciąga się od 10 do 1000 Hz. Nakładanie się temperatur w zakresie od -40 °C do +80 °C dodatkowo symuluje rzeczywisty proces starzenia się tworzywa sztucznego obudowy.

Dodatkowo często wykonywany jest również test wstrząsów mechanicznych. Symuluje on wytrzymałość lampy LED na uderzenia z przyspieszeniem od 300 do 500 metrów na sekundę do kwadratu.

Testy na kurz i pył

Zanieczyszczenia spowodowane przez kurz i pył często ograniczają prawidłowe działanie lampy LED. Z tego powodu przeprowadzane są szeroko zakrojone testy, które mają za zadanie sprawdzenie stopnia pyłoszczelności lampy LED. W ramach tej kontroli używa się niewypalonego cementu portlandzkiego.

Badanie to wykonane jest w warunkach laboratoryjnych. Wynik testów oceniany jest poprzez określenie wartości fotometrycznych przed i po badaniu.

Testy zanurzeniowe i szczelności ciśnieniowej

Wiele lamp LED poddawana jest również testom zanurzeniowym i szczelności ciśnieniowej. Produkt zanurza się w wodzie do głębokości 1 metra i sprawdza stopień jego wodoszczelności. 

Ponadto w basenie zanurzeniowym przeprowadzany jest test odporności na ciśnienie do 1,6 bara. Wysoka odporność lampy LED na oddziaływanie wody pozwala na bezawaryjne użytkowanie jej przez wiele lat.