Skuteczność świetlna - czyli o czym informują lumeny

Im większą liczbę lumenów posiada źródło światła, tym generowane oświetlenie jest jaśniejsze. Skuteczność świetlna wyrażana jest w lumenach, które definiują, z jaką mocą diody LED będą świecić. Im wyższy strumień świetlny, tym więcej światła będzie emitować lampa. Oświetlenie jest tym bardziej wydajne i oszczędne, im ma wyższą skuteczność świetlną, czyli większą ilość lumenów na wat mocy. Zakres ten jest pomocny przy określaniu zamienników dla żarówek standardowych oraz halogenowych. Aby określić skuteczność świetlną lampy wyrażoną w lumenach na wat (lm/W), należy podzielić strumień świetlny przez moc.

Przy zakupie lampy LED warto zwrócić uwagę na jej strumień świetlny, ponieważ dobre oświetlenie LED jest bardziej wydajne oraz oszczędniejsze w porównaniu do oświetlenia opartego na żarówkach lub halogenach - nawet kilkukrotnie.

Liczba lumenów w reflektorach roboczych

Jednostką miary w której określa się strumień świetlny generowany przez źródło światła to lumen (lm). Uwzględnia się przy tym również czułość ludzkiego oka.

Ilość lumenów lampy oznacza jasność wytwarzanego przez nią światła. W związku z tym liczba lumenów jest lepszym parametrem porównawczym niż liczba watów (w), która oznacza tylko pobór mocy przez reflektor, a nie informuje o rzeczywistym świetle emitowanym przez źródło światła. Jednak nie można brać pod uwagę tylko ilości lumenów aby ustalić, jak skutecznie reflektor oświetli obszar pracy.

Aby uzyskać efektywne światło przez reflektor, jeszcze bardziej istotne niż zmierzony w lumenach strumień świetlny jest jednolite rozłożenie wiązki światła. Tak aby reflektor oświetlał równomiernie powierzchnię, bez obszarów zacienionych.

Czynniki jakości reflektorów roboczych

Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o jakości oświetlenia jest dobranie wysokiej jakości  podzespołów reflektora.

1. Źródło światła
Odpowiednio dobrane oraz poddane szczegółowym testom gwarantuje bardzo długą żywotność reflektora - w przypadku LED do 60 tysięcy godzin.

2. Odbłyśnik
Aby uzyskać jednolity rozkład wiązki światła, odbłyśniki w reflektorach projektowane są w taki sposób żeby zminimalizować skupienie świata w strefie bliskiej, która w większości przypadków jest odpowiednio dobrze oświetlona i zwiększyć ją w strefie dalekiego zasięgu.

3. Materiały 
Jednolity rozkład światła w reflektorze gwarantuje wysokiej jakości oświetlenie. Dlatego bardzo ważne jest, aby stosować dobrej jakości materiały, które posiadają wysoki stopień odporności na uderzenia, wibracje i wodę.